Ziemia Brzeska - turystyka


-- | -- | --Ziemia Brzeska - turystyka | --7 powodów zwiedzić ziemię brzeską
7 powodów zwiedzić ziemię brzeską

Zapraszamy na dawną ziemię brzeską!
Z otwartą duszą jesteśmy gotowi pokazać wszystko, czym bogaty jest nasz kraj, jego wielowiekową historię i kulturę, obyczaje i tradycje, niepowtarzalne oblicze Brześcia, Pińska, Kamieńca, Prużan, wsi i osad, pięknych zakątków przyrody.
Ziemia brzeska to jasna i czysta wysepka Białej Rusi w centrum Europy, gościnni i zadziwiająco życzliwi ludzie, wysepka spokoju w wirze burżliwego czasu. Miejsce mądrej harmonii duszy i ciała!
Gorąco popieramy odwiedzenie naszego kraju. Mamy nadzieję, że wycieczka do naszego kraju będzie przyjemnai zostawi niezatarty ślad w duszy, i Państwo ponownie zechcą zobaczyć ziemię brzeską.
Tu
Największy park narodowy w Europie Puszcza białowieska oraz rezydencja białoruskiego Dziadka Mroza.
Ogromna i tajemnicza ziemia w centrum Europy Polesie, gdzie zachowały się stare obyczaje, ludowe rzemiosło, gwary, kultura i obrzędy poleszuków.
Stare osady, parki i muzea znanych ludzich urodzonych na ziemi brzeskiej T.Kosciuszki, A.Mickiewicza, N.Ordy, J.Niemcewicza, pomniki kultury, pałace itd.
Gościnna brama Europy Wschodniej z bohaterskim zespołem muzealnym Brzeska Twierdza-Bohater.
Obcowanie z unikalnymi zakątkami przyrody. Piękne możliwości dla miłośników polowania i rybołówstwa. Polowanie na dziki, sarny, jelenie.
Komfortowe sanatoria i ośrodki wypoczynkowe, osady wiejskie, domy myśliwych, położone na brzegach malowniczych jezior i rzek.
Tutaj zawsze serdecznie witają gości.
Główne trasy turystyczne i programy pobytu turystów w obwodzie brzeskim.

  1. Na spotkanie z Puszczą Białowieską i Dziadkiem Mrozem.
  2. Plejada talentów poleskich.
  3. Pamięć ziemi białoruskiej.
  4. Miejsca opiewane w utworach A.Mickiewicza.
  5. Szlakami historycznych i pamiętnych miejsc Białorusi Zachodniej.
  6. T.Kościuszko na ziemi brzeskiej.
  7. Czar Polesia.
  8. Historia żydów na ziemi brzeskiej.
  9. Rezerwaty Polesia.
  10. Brześć - pogranicze.
Wycieczki nostalgiczne.
Wycieczki ekologiczne.
Wycieczki do ośrodków uzdrowiskowych.
Turystyka rowerowa i szlakami wodnymi.
Polowanie i rybołówstwo.
Muzea, świątynie, pomniki i zabytki ziemi brzeskiej.
Fastiwale muzyki, teatru, folkloru i humoru.-- | -- | --Ziemia Brzeska - turystyka | --7 powodów zwiedzić ziemię brzeską
: admin@brestobl.com


.