(. , )
Manor of Niamtsevichy (Skoki village, Brest region)
i . ( ) i 1770 . . . . . . ˳ 18611877.

:

.